Pályázatát elkészítjük, a hivatalhoz benyújtjuk, sorsát figyelemmel kísérjük!

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Varga Ágnes 06-20/925-5816

Néhány fontosabb tudnivaló a pályázattal kapcsolatban:

A pályázat tárgya

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) a meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások, megújuló energiafelhasználást támogató beruházások valamint új építésű energiatakarékos lakóépületek támogatására vonatkozó pályázati felhívást tett közzé.

Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09, Zöld Beruházási Rendszer, Klímabarát Otthon
Vissza nem térítendő támogatás!

Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak hagyományos technológiával épült ingatlanok esetében:

• Természetes személyek,
• Lakásszövetkezetek,
• Társasházak (a lakásszövetkezet és a társasház a továbbiakban együttesen: lakóközösség).

A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia hálózatba való esetleges visszatáplálásra.

a) Napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése (Solar Keymark tanúsítási rendszernek megfelelő rendszerek).
b) Napelemek (áramtermelésre) telepítése (Solar Keymark tanúsítási rendszernek megfelelő rendszerek).
c) Kapcsolt hő- és áramtermelés (földgáz, biogáz) berendezéseinek telepítése.
d) Biomassza (pellet, faháncs) kazánok, fagázosítással működő rendszerek, stb., (különösen napkollektorral párosítva) berendezéseinek telepítése.
e) Hőszivattyú telepítése, ezen belül:
• Meglévő geotermikus hő-, vagy balneológiai hasznosítású rendszerekhez hőszivattyús technológia kapcsolása új fogyasztók hőellátására, termál rendszerhez való illesztése.
• Új, sekély mélységű talajhő bázisra települő, zárt szondás, vertikális, vagy sekély fektetésű horizontális hőszivattyús technológiák kialakítása, új, vagy meglévő (átalakítandó) hőellátó rendszerekhez való illesztése.
• Meglévő vízbázisra (pl. tó, állandó vízfolyás, ásott kút stb.) települő hőszivattyús rendszerek kialakítása, új, vagy meglévő (átalakítandó) hőellátó rendszerekhez való illesztése.

Figyelem: Megújuló energia felhasználásával történő fűtés-, hűtés technológia, ill. kazán csere csak abban az esetben támogatható, amennyiben a beruházással érintett ingatlan eredeti állapotában eléri minimum a C energiakategóriát vagy ha egyéb energia megtakarítást eredményező beruházás (pl. szigetelési munkálatok) egyidejű elvégzése révén az épület eléri a C energia kategóriát!

Alaptámogatás (költségarányos támogatás)
Nyílászáró csere/ nyílászáró utólagos hőszigetelés
Maximálisan figyelembevehető beruházási költség: 1.850.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 555.000,- Ft

Fűtés- és használati melegvíz ellátás korszerűsítése
Maximálisan figyelembe vehető beruházási költség: 2.100.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 630.000,- Ft

Hőszigetelés
Maximálisan figyelembe vehető költség: 1.800.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 540.000,- Ft

Megújuló energiaforrás hasznosítása
Maximálisan figyelembe vehető beruházási költség: 4.900.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 1.470.000,- Ft

Az igényelhető alaptámogatás tehát összesen maximum 3.195.000,- Ft

KlímaBÓNUSZ


A KlímaBÓNUSZ támogatás hatékonyság arányos támogatás. Amennyiben a beruházással érintett épület a felújítás eredményeképpen eléri legalább a „B” energetikai kategóriát, akkor a Pályázó jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra is.

A támogatás mértéke az elért kategóriától függ, mértéke a pályázat szempontjából elismerhető felújítási költség 10-30%-a.

KlímaBónusz támogatás
Kiegészítő támogatás mértéke 10% 20% 30%
Elért energetikai kategória B A A+
Max. támogatás 200.000 Ft 600.000 Ft 1.000.000 Ft

Kattinson ide, és töltse le a pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványt!© 2010. Dr. Klíma.hu, Varág 2000 Bt., Minden jog fenntartva! | Adatvédelmi tájékoztató Ugrás az oldal tetejére